Seksionet tematike

Brunilda ZENELAGA, Zëvendëspresident për Seksionet Tematike

ST01. Kultura, arti, sfera publike dhe komunikimi

Kozeta HOXHA; Arber TALELLI

ST02. Popullsia, migrimi dhe diaspora

Besim GOLLOPENI, Matilda LIKAJ

ST03. Arsimi dhe sporti

Ledia KASHAHU, Ermioni HOXHA CEKANI

ST04. Studime politike dhe çështje ligjore

Afrim KRASNIQI; Juventina NGJELA

ST05. Feja, sjellja kolektive dhe lëvizjet sociale

Enkelejda CENAJ; Kalie KËRPAÇI

ST06. Martesa, familja dhe komuniteti

Aurela BOZO; Daniela MEÇE

ST07. Integrimi dhe globalizimi

Labinot KUNUSHEVCI; Fabiola ELEZAJ

ST08. Studime mbi fëmijërinë, rininë dhe çështjet gjinore

Ermira HOXHA; Elida CENA

ST09. Puna, profesionet dhe organizimi

Eralda ZHILLA; Ardita HYSA REÇI

ST10. Studime  teorike, rajonale, krahasuese dhe  historike

Sunaj RAIMI; Irena NIKAJ

ST11. Devijimi, kriminologjia, shëndeti publik dhe siguria

Eglantina Dervishi; Marsida KRASNIQI

ST12. Marrëdhëniet etnike, nacionalizmi, të drejtat e njeriut

Nevila KOCOLLARI; Rudina HOXHA

ST13. Mjedisi, ekonomia dhe zhvillimi

Luan SHAHOLLARI; Alba KRUJA

ST14. Shkenca, teknologjia dhe inovacioni

Jonida LAMAJ; Eglantina HYSA (LAÇI)

ST15. Seksioni i Studentëve

Borana KAÇI;  Afrime ALIAJ