Historiku i SHSSH

Asambleja THEMELUESE

21 Nëntor 2006; Tiranë; Tirana International Hotel

I.

Anëtarësime në organizata ndërkombëtare

Mexico, 18 prill 2009

Anëtar i rregullt e kolektiv i Shoqatës Ndërkombëtare të Sociologjisë; International Sociological Association, ISA (www.isa-sociology.org)

Paris, 28 tetor 2010

Anëtar i rregullt e kolektiv i Shoqatës Europiane të Sociologjisë; European Sociological Association, ESA (www.europeansociology.org)

Tirana, 22 nëntor 2011

Anëtar i rregullt e kolektiv i Forumit Sociologjik të Ballkanit; Balkan Sociological Forum, BSF

(Themeluar me iniciativën e Institutit Shqiptar të Sociologjisë)

II.

Asambletë e ISHS-SHSSH

Asambleja e përë e Institutit Shqiptar të Sociologjisë (Asambleja THEMELUESE)

21 nëntor 2006; Tiranë; Tirana International Hotel

***

Asambleja e dytë e Institutit Shqiptar të Sociologjisë

15 qershor 2007, Tiranë

***

Asambleja e tretë e Institutit Shqiptar të Sociologjisë

22 maj 2009, Tiranë

***

Asambleja e katërt e Institutit Shqiptar të Sociologjisë

21 nëntor 2011, Tiranë

***

Asambleja e pestë e Shoqatës Sociologjike Shqiptare (Asembleja e RIORGANIZIMIT)

23 nëntor 2013, Durrës

***

Asambleja e gjashtë e Shoqatës Sociologjike Shqiptare

21 nëntor 2015, Prishtinë

***

Asambleja e shtatë e Shoqatës Sociologjike Shqiptare

18 nëntor 2017, Tiranë

***

Asambleja e tetë e Shoqatës Sociologjike Shqiptare

15 nëntor 2019, Durrës

III. Drejtuesit e Shoqatës Sociologjike Shqiptare (SHSSH)

21 nëntor 2006 – 15 qershor 2007

Lekë SOKOLI, President (Themelues) i Institutit Shqiptar të Sociologjisë

Bordi Akademik: Alfred UÇI; Enis SULSTAROVA; Gëzim TUSHI; Nora MALAJ; Servet PËLLUMBI; Silvana HAXHIAJ; Tonin ÇOBANI

***

15 qershor 2007 – 22 maj 2009

Servet PËLLUMBI, President i Institutit Shqiptar të Sociologjisë

Nora MALAJ, Zevendes Presidente e Institutit Shqiptar të Sociologjisë

Bordi Akademik: Albana CANOLLARI; Alfred UÇI; Apollon BAÇE; Brunilda ZENELAGA; Enis SULSTAROVA; Fatbardha GJINI; Kozeta HOXHA; Nora MALAJ; Servet PËLLUMBI

***

22 maj 2009 - 21 nëntor 2011

Mark TIRTA, President i Institutit Shqiptar të Sociologjisë

Fatbardha GJINI, Zevendes Presidente e Institutit Shqiptar të Sociologjisë

Bordi Akademik: Afrim KRASNIQI; Albana CANOLLARI; Enis SULSTAROVA; Fatbardha GJINI; Irena NIKAJ; Kozeta HOXHA; Liliana REÇKA; Luan SHAHOLLARI; Mark TIRTA

***

21 nëntor 2011 – 22 nëntor 2013

Enis SULSTAROVA, President i Institutit Shqiptar të Sociologjisë

Irena NIKAJ, Zevendes Presidente e Institutit Shqiptar të Sociologjisë

Bordi Akademik: Afrim KRASNIQI; Albana CANOLLARI; Brunilda ZENELAGA; Enis SULSTAROVA; Gezim TUSHI; Irena NIKAJ; Luan SHAHOLLARI; Merita XHUMARI; Rudina HOXHA

***

23 nëntor 2013: Asambleja e pestë e Shoqatës Sociologjike Shqiptare (Asambleja e RIORGANIZIMIT)

***

23 nëntor 2013 -  21 nëntor 2015

Lekë SOKOLI, President i Shoqatës Sociologjike Shqiptare (e RIORGANIZUAR)

Afrim KRASNIQI, Zevendes President (për Seksionet Tematike)

Nora MALAJ, Zevendes Presidente (për Organizatat Lokale dhe Anëtarët Kolektivë)

Bordi Ekzekutiv: Afrim KRASNIQI; Aleksandra PILURI; Brunilda ZENELAGA; Edlira BAKA; Eralda ZHILLA; Ermioni CEKANI; Fatbardha GJINI; Jonida LAMAJ; Kozeta HOXHA; Lekë SOKOLI; Merita XHUMARI; Nora MALAJ; Sunaj RAIMI.

***

21 nëntor 2015 – 18 nëntor 2017

Tonin GJURAJ, President i Shoqatës Sociologjike Shqiptare

Ali PAJAZITI, Zevendes President (për Seksionet Tematike)

Besim GOLLOPENI, Zevendes President (për Organizatat Lokale dhe Anëtarët Kolektivë)

Bordi Ekzakutiv: Ali PAJAZITI; Besim GOLLOPENI; Brunilda Zenelaga; Dajana BERISHA; Enis SULSTAROVA; Faruk AJETI; Fatbardha GJINI; Hasan JASHARI; Kozeta HOXHA; Kseanela SOTIROFSKI; Liljana RECKA; Merita XHUMARI; Tonin GJURAJ

Lekë SOKOLI, Sekretar i Përgjithshëm

 

IV. Presidentë Nderi, Presidentë dhe Zevendes Presidentë

Presidentë NDERI

Prof. Hamit BEQJA (2006-2011)

Prof. Alfred UÇI (2011-2016)

Prof. Servet PËLLUMBI (2016-Present)

 ***

Presidentët dhe Zevendes Presidentët

2006 – 2007

Lekë SOKOLI, President (Themelues) i Institutit Shqiptar të Sociologjisë

***

2007 - 2009

Servet PËLLUMBI - President i Institutit Shqiptar të Sociologjisë

Nora MALAJ - Zevendes Presidente e Institutit Shqiptar të Sociologjisë

***

2009 - 2011

Mark TIRTA - President i Institutit Shqiptar të Sociologjisë

Fatbardha GJINI - Zevendes Presidente e Institutit Shqiptar të Sociologjisë

***

2011 – 2013

Enis SULSTAROVA - President i Institutit Shqiptar të Sociologjisë

Irena NIKAJ - Zevendes Presidente e Institutit Shqiptar të Sociologjisë

***

2013 – 2015

Lekë SOKOLI - President i Shoqatës Sociologjike Shqiptare (pas riorganizimit)

Nora MALAJ - Zevendes Presidente (për Organizatat Lokale dhe Anëtarët Kolektivë)

Afrim KRASNIQI - Zevendes President (për Seksionet Tematike)

***

2015 – 2017

Tonin GJURAJ - President i Shoqatës Sociologjike Shqiptare

Besim GOLLOPENI - Zevendes President (për Organizatat Lokale dhe Anëtarët Kolektivë)

Ali PAJAZITI - Zevendes President (për Seksionet Tematike)

***

Presidentët e Institutit të Sociologjisë (2006-2013)

dhe

Shoqatës Sociologjike Shqiptare (2013 e në vazhdim)

Lekë SOKOLI, President (Themelues) i Institutit Shqiptar të Sociologjisë

2006 - 2007

***

Servet PËLLUMBI, President i Institutit të Sociologjisë

2007 - 2009

 

Mark TIRTA, President i Institutit të Sociologjisë

2009 - 2011

***

Enis SULSTAROVA, President i Institutit të Sociologjisë

2011 – 2013

***

Lekë SOKOLI, President i Shoqatës Sociologjike Shqiptare

2013 – 2015 

Curriculum Vitae

***

Tonin GJURAJ, President i Shoqatës Sociologjike Shqiptare

2015 – 2017

***

Besim GOLLOPENI, President i Shoqatës Sociologjike Shqiptare

2017 - 2019

 

***

Irena NIKAJ, Presidente e Shoqatës Sociologjike Shqiptare

2019 - 2021

***