Historiku i SHSSH

Asambleja themeluese:

21 Nëntor 2006; Tiranë; Tirana International Hotel

I.

Anëtarësime në organizata ndërkombëtare

Mexico, 18 prill 2009

Anëtar i rregullt e kolektiv i Shoqatës Ndërkombëtare të Sociologjisë; International Sociological Association, ISA (www.isa-sociology.org)

Paris, 28 tetor 2010

Anëtar i rregullt e kolektiv i Shoqatës Europiane të Sociologjisë; European Sociological Association, ESA (www.europeansociology.org)

Tirana, 22 nëntor 2011

Anëtar i rregullt e kolektiv i Forumit Sociologjik të Ballkanit; Balkan Sociological Forum, BSF

(Themeluar me iniciativën e Institutit Shqiptar të Sociologjisë)

II.

Asambletëe ISHS-SHSSH

 

Asambleja e përë (Asambleja themeluese e Institutit Shqiptar të Sociologjisë)

21 nëntor 2006; Tiranë; Tirana International Hotel

 

Asambleja e dytë e Institutit Shqiptar të Sociologjisë

15 qershor 2007, Tiranë

 

Asambleja e tretë e Institutit Shqiptar të Sociologjisë

22 maj 2009, Tiranë

Asambleja e katërt e Institutit Shqiptar të Sociologjisë

21 nëntor 2011, Tiranë

Asambleja e pestë e Shoqatës Sociologjike Shqiptare

(Asembleja e riorganizimit)

23 nëntor 2013, Durrës

Asambleja e gjashtë e Shoqatës Sociologjike Shqiptare

21 nëntor 2015, Prishtinë

 

Asambleja e shtatë e Shoqatës Sociologjike Shqiptare

18 nëntor 2017, Tiranë

 

III.

Drejtuesit e Shoqatës Sociologjike Shqiptare (SHSSH)

 

21 nëntor 2006 – 15 qershor 2007

Lekë SOKOLI

Drejtor Ekzekutiv i Institutit Shqiptar të Sociologjisë

Bordi Akademik:

Alfred UÇI; Enis SULSTAROVA; Gëzim TUSHI; Nora MALAJ; Servet PËLLUMBI; Silvana HAXHIAJ; Tonin ÇOBANI

 

15 qershor 2007 – 22 maj 2009

Servet PËLLUMBI

President i Institutit Shqiptar të Sociologjisë

Nora MALAJ

Zevendes Presidente e Institutit Shqiptar të Sociologjisë

Bordi Akademik:

Albana CANOLLARI; Alfred UÇI; Apollon BAÇE; Brunilda ZENELAGA; Enis SULSTAROVA; Fatbardha GJINI; Kozeta HOXHA; Nora MALAJ; Servet PËLLUMBI

 

22 maj 2009 - 21 nëntor 2011

Mark TIRTA

President i Institutit Shqiptar të Sociologjisë

Fatbardha GJINI

Zevendes Presidente e Institutit Shqiptar të Sociologjisë

Bordi Akademik:

Afrim KRASNIQI; Albana CANOLLARI; Enis SULSTAROVA; Fatbardha GJINI; Irena NIKAJ; Kozeta HOXHA; Liliana REÇKA; Luan SHAHOLLARI; Mark TIRTA

 

21 nëntor 2011 – 22 nëntor 2013

Enis SULSTAROVA

President i Institutit Shqiptar të Sociologjisë

 

Irena NIKAJ

Zevendes Presidente e Institutit Shqiptar të Sociologjisë

Bordi Akademik:

Afrim KRASNIQI; Albana CANOLLARI; Brunilda ZENELAGA; Enis SULSTAROVA; Gezim TUSHI; Irena NIKAJ; Luan SHAHOLLARI; Merita XHUMARI; Rudina HOXHA

 

23 nëntor 2013: Asambleja e pestë (e riorganizimit) e zhvilluar në Durrës

 

23 nëntor 2013 -  21 nëntor 2015

Lekë SOKOLI

President i Shoqatës Sociologjike Shqiptare

Afrim KRASNIQI

Zevendes President (për Seksionet Tematike)

Nora MALAJ

Zevendes Presidente (për Organizatat Lokale dhe Anëtarët Kolektivë)

 

Bordi Ekzekutiv:

Afrim KRASNIQI; Aleksandra PILURI; Brunilda ZENELAGA; Edlira BAKA; Eralda ZHILLA; Ermioni CEKANI; Fatbardha GJINI; Jonida LAMAJ; Kozeta HOXHA; Lekë SOKOLI; Merita XHUMARI; Nora MALAJ; Sunaj RAIMI.

 

21 nëntor 2015 – 18 nëntor 2017

Tonin GJURAJ

President i Shoqatës Sociologjike Shqiptare

Ali PAJAZITI

Zevendes President (për Seksionet Tematike)

Besim GOLLOPENI

Zevendes President (për Organizatat Lokale dhe Anëtarët Kolektivë)

Bordi Ekzakutiv:

Ali PAJAZITI; Besim GOLLOPENI; Brunilda Zenelaga; Dajana BERISHA; Enis SULSTAROVA; Faruk AJETI; Fatbardha GJINI; Hasan JASHARI; Kozeta HOXHA; Kseanela SOTIROFSKI; Liljana RECKA; Merita XHUMARI; Tonin GJURAJ

Lekë SOKOLI, Sekretar i Përgjithshëm

 

IV.

Presidentë Nderi, Presidentët dhe Zevendes Presidentët

 

Presidentë Nderi

Prof. Hamit BEQJA (2006-2011)

Prof. Alfred UÇI (2011-2016)

Prof. Servet PËLLUMBI (2016-Present)

 

Presidentët dhe Zevendes Presidentët

2006 – 2007

Lekë SOKOLI, Drejtor Ekzekutiv i Institutit Shqiptar të Sociologjisë

 

2007 - 2009

Servet PËLLUMBI - President i Institutit Shqiptar të Sociologjisë

Nora MALAJ - Zevendes Presidente e Institutit Shqiptar të Sociologjisë

 

2009 - 2011

Mark TIRTA - President i Institutit Shqiptar të Sociologjisë

Fatbardha GJINI - Zevendes Presidente e Institutit Shqiptar të Sociologjisë

 

2011 – 2013

Enis SULSTAROVA - President i Institutit Shqiptar të Sociologjisë

Irena NIKAJ - Zevendes Presidente e Institutit Shqiptar të Sociologjisë

 

 

2013 – 2015

Lekë SOKOLI - President i Shoqatës Sociologjike Shqiptare

Nora MALAJ - Zevendes Presidente (për Organizatat Lokale dhe Anëtarët Kolektivë)

Afrim KRASNIQI - Zevendes President (për Seksionet Tematike)

 

 

2015 – 2017

Tonin GJURAJ - President i Shoqatës Sociologjike Shqiptare

Besim GOLLOPENI - Zevendes President (për Organizatat Lokale dhe Anëtarët Kolektivë)

Ali PAJAZITI - Zevendes President (për Seksionet Tematike)

 

 

Presidentët e Institutit të Sociologjisë (2006-2013)

dhe

Shoqatës Sociologjike Shqiptare (2013 e në vazhdim)

Lekë SOKOLI, Drejtor Ekzekutiv i Institutit të Sociologjisë (2006 – 2013)

***

Servet PËLLUMBI, President i Institutit të Sociologjisë

2007 - 2009

 

Mark TIRTA, President i Institutit të Sociologjisë

2009 - 2011

Enis SULSTAROVA, President i Institutit të Sociologjisë

2011 – 2013

Lekë SOKOLI, President i Shoqatës Sociologjike Shqiptare

2013 – 2015 

 

Curriculum Vitae

 

Tonin GJURAJ, President i Shoqatës Sociologjike Shqiptare

2015 – 2017

Besim GOLLOPENI, President i Shoqatës Sociologjike Shqiptare

2017 - 2019

 

Besim GOLLOPENI, President i Shoqatës Sociologjike Shqiptare

2017 - 2019