Bordi Ekzekutiv

President i Shoqatës Sociologjike Shqiptare (SHSSH)

Tonin GJURAJ, Universiteti European i Tiranës, Shqipëri

Zëvendës President për Seksionet Tematike

Ali PAJAZITI, Universiteti i Europës Jug-Lindore të Tetovës, Maqedoni

Zëvendës President për Organizatat Lokale e Anëtarët Kolektivë

Besim GOLLOPENI, Universiteti i Mitrovicës Isa Buletini, Kosovë

Bordi Ekzekutiv (Kryesia):

Ali PAJAZITI, Tetove-Maqedoni a.pajaziti@seeu.edu.mk;

Besim GOLLOPENI, Prishtinë-Kosovë; besim.gollopeni@gmail.com;

Brunilda Zenelaga, Tiranë-Shqipëri; brunazenelaga@gmail.com;

Dajana BERISHA, Prishtinë-Kosove; berishahere@gmail.com;

Enis SULSTAROVA, Tiranë-Shqipëri; enis.sulstarova@gmail.com;

Faruk AJETI, Vienë-Austri f_ajeti@hotmail.com;

Fatbardha GJINI, Elbasan-Shqipëri; fatbardha.gjini@hotmail.com;

Hasan JASHARI, Tetovë-Maqedoni; h.jashari@seeu.edu.mk;

Kozeta HOXHA, Tiranë-Shqipëri; kozetahoxha@yahoo.com;

Kseanela SOTIROFSKI, Durrës-Shqipëri; nelasotiri@yahoo.com;

Liljana RECKA, Gjirokastër-Shqipëri liljanarecka@yahoo.com;

Merita XHUMARI, Tiranë-Shqipëri; xhumarimerita@gmail.com;

Tonin GJURAJ, Tiranë-Shqipëri; tonin.gjuraj@uet.edu.al;

Sekretar i Përgjithshëm

Lekë SOKOLI, Universiteti Aleksander Moisiu i Durrësit, Shqipëri

E-mail: lsokoli@sociology.al; lsokoli53@gmail.com;