Bordi Ekzekutiv

President i Shoqatës Sociologjike Shqiptare (SHSSH)

Besim GOLLOPEN

Universiteti i Mitrovices Isa Boletini, Kosovë

Zëvendës President për Seksionet Tematike

Saemira PINO

Universiteti Marin BARLETI, Tiranë

Zëvendës President për Organizatat Lokale e Anëtarët Kolektivë

Merita PONI

Universiteti i Tiranës

 

Bordi Ekzekutiv (Kryesia):

Alket  DINO: alketdino@gmail.com

Besim GOLLOPENI: besim.gollopeni@gmail.com

Eglantina DERVISHI: egladervishi@gmail.com

Enis SULSTAROVA: enis.sulstarova@gmail.com

Hajdin ABAZI: hajdinabazi2008@gmail.com

Jonida LAMAJ: jonidalamaj@gmail.com

Kozeta HOXHA: kozetahoxha@yahoo.com

Merita PONI: meritaponi@gmail.com

Merita XHUMARI:  xhumarimerita@gmail.com

Rando DEVOLE: devole@libero.it

Rudina HOXHA: rudihoxha@yahoo.com

Saemira Pino: saemirapino@yahoo.com

Skënder DEMALIAJ:  skenderdemaliaj@yahoo.com

 

Sekretar i Përgjithshëm

Lekë SOKOLI

Universiteti Aleksander Moisiu i Durrësit, Shqipëri

E-mail: lsokoli@sociology.al; lsokoli53@gmail.com