Bordi Ekzekutiv

President i Shoqatës Sociologjike Shqiptare (SHSSH)

Besim GOLLOPEN

Universiteti i Mitrovices Isa Boletini, Kosovë

Zëvendës President për Seksionet Tematike

Saemira PINO

Universiteti Marin BARLETI, Tiranë

Zëvendës President për Organizatat Lokale e Anëtarët Kolektivë

Merita PONI

Universiteti i Tiranës

 

Bordi Ekzekutiv (Kryesia):

Alket  DINO: [email protected]

Besim GOLLOPENI: [email protected]

Eglantina DERVISHI: [email protected]

Enis SULSTAROVA: [email protected]

Hajdin ABAZI: [email protected]

Jonida LAMAJ: [email protected]

Kozeta HOXHA: [email protected]

Merita PONI: [email protected]

Merita XHUMARI:  [email protected]

Rando DEVOLE: [email protected]

Rudina HOXHA: [email protected]

Saemira Pino: [email protected]

Skënder DEMALIAJ:  [email protected]

 

Sekretar i Përgjithshëm

Lekë SOKOLI

Universiteti Aleksander Moisiu i Durrësit, Shqipëri

E-mail: [email protected]; [email protected]