Partnerët

International Sociological Association, ISA; www.isa-sociology.org

Shoqata Sociologjike Shqiptare (SHSSH) – Instituti Shqiptar i Sociologjisë (ISHS) është anëtar i rregullt dhe kolektiv i Shoqatës Ndërkombëtare të Sociologjisë, International Sociological Association, ISA.

***

European Sociological Association, ESA; www.europeansociology.org

Shoqata Sociologjike Shqiptare (SHSSH) – Instituti Shqiptar i Sociologjisë (ISHS) është anëtar i rregullt dhe kolektiv i Shoqatës Europiane të Sociologjisë, European Sociological Association, ISA.

***

Balkan Sociological Forum, BSF

Shoqata Sociologjike Shqiptare (SHSSH) – Instituti Shqiptar i Sociologjisë (ISHS) është anëtar i rregullt dhe kolektiv i Balkan Sociological Forum (Forumit Sociologjik të Ballkanit), BSF.

***

Universiteti Ukshin Hoti i Prizrenit, Kosove; www.uni-prizren.com

Marrëveshje e bashkëpunimit institucional, datë 21 tetor 2019

***

Universiteti Aleksander Moisiu Durres (UAMD); www.uamd.edu.al

Marrëveshje e bashkëpunimit institucional, datë 8 tetor 2018

***

Universiteti i Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB), Kosovë; www.umib.net

Marrëveshje e bashkëpunimit institucional, datë 26 maj 2017

***

Institucioni i Arsimit Universitar AAB Prishtinë, Kosovë; www.aab-edu.net

Marrëveshje e bashkëpunimit institucional, datë 21 nëntor 2014

***

Universiteti për Biznes dhe Teknologji, Kosovë (UBT); www.ubt-uni.net

Marrëveshje e bashkëpunimit institucional, datë 4 nëntor 2014

***

Shoqata e Sociologëve të Kosovës, ShSK

Marrëveshje e bashkëpunimit institucional, datë 21 nëntor 2014

***

Albanian University, Tiranë; www.albanianuniversity.edu.al

Marrëveshje e bashkëpunimit institucional, datë 14 janar 2012

***

Universiteti Marin Barleti, Tiranë (UMB); www.umb.edu.al

Marrëveshje e bashkëpunimit institucional, datë 24 prill 2010