Librat e anëtarëve

Anëtarët e ALBSA  mund të publikojnë librat e tyre, me referencë të plotë, sipas këtij modeli:

 

Pëllumbi, Servet. 2003. Etikokracia; Refleksione mbi teorinë dhe praktikën e demokracisë, Tiranë: Botimet Morava

Sokoli, Lekë. 2009. Some Present Social Problems of Albania, Tiranë: Instituti Shqiptar i Sociologjisë

 

Informacioni mund të dërgohet në Sekretariatin e AIS-ALBSA, ndërsa një kopje e librit do të arkivohet në Bibliotekën AIS-ALBSA

 

E-mail: albsa@sociology.al