Thirrje për pjesëmarrje

Konferenca e 19-të vjetore e AIS-ALBSA dhe Partnerëve Ndërkombëtarë

"Mirëqenia në kohë sfiduese "

[Well-being in Challenging Times]

&

Konferenca e 4-të Vjetore e Shkollës së Drejtorëve të IAPU (CSL – AADF):

“Lidershipi dhe menaxhimi në arsim”

[Leadership and management in Education]

&

Konferenca e 3-të Vjetore e LTC & “POLIS” Publications

“Edukimi në fëmijërinë e hershme”

[Education in the Early Childhood]

 

 

Qëllimi i Konferencës së 19-të Vjetore Ndërkombëtare është të bashkojë studiues të shkencave sociale e humane, sikurse studentë dhe individë të interesuar nga Ballkani, Europa dhe pjesë të tjera të botës, për të paraqitur studime e për të shkëmbyer ide rreth temës "Mirëqenia në kohë sfiduese". Konferenca është një rast për të forcuar bashkëpunimin ndërmjet studiuesve dhe partnerëve rajonalë e ndërkombëtarë. Konferenca do të mbahet së bashku Konferenca e 4-të Vjetore të  Shkollës së Drejtorëve (Tiranë, Shqipëri) dhe Konferenca e 3-të e LTC dhe Botimet Polis.

 

Kjo konferencë alternohet çdo vit mes Shqipërisë, Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut. Pas konferencës së Vlorës (Shqipëri) 2023, Gjilanit (Kosovë, 2022), Korçës (Shqipëri, 2021), Prizrenit (Kosovë, 2020), Durrësit (Shqipëri, 2019), Mitrovicës (Kosovë, 2018), Tiranës (Shqipëri, 2017), Tetovës & Shkupit (Maqedonia e Veriut, 2016) etj., këtë vit konferenca do të mbahet në Kolegjin AAB Prishtinë, Kosovë.

 

Konferencat vijuese do të mbahen në Tiranë - Shqipëri (nëntor 2025; konferenca e 20-të vjetore ndërkombëtare) dhe në Universitetin “Fehmi Agani” të Gjakovës – Kosovë (nëntor 2026; konferenca e 21-të).

 

Konferenca do të organizohet në 15 sesione tematike (të përhershme), sesione të tjera të veçanta dhe/apo të përbashkëta (Special & Joint Sessions) dhe në rreth 30 sesione prezantimesh, kryesisht me prezencë fizike dhe/ose online (për raste të veçanta).

 

Institucionet organizatore:

Kolegji AAB, KOSOVË

Shkolla e Drejtorëve të Institucioneve të Arsimit Parauniversitar (CSL - AADF)

Federata e Paqes Universale/ Universal Peace Federation, UPF

LTC & Botimet Polis (Konferenca e 3-të vjetore)

Universiteti Fehmi Agani i Gjakovës, KOSOVË

Shoqata Kombëtare Sociologjike [Associazione Nazionale Sociologi] - ANS, ITALI

Universiteti Publik Kadri Zeka i Gjilanit, KOSOVË

Universiteti Aleksandër Moisiu Durrës, SHQIPËRI

Universiteti i Prizrenit Ukshin Hoti, KOSOVË

Universiteti Fan S. Noli i Korçës, SHQIPËRI

Instituti i Sociologjisë, Kërkimeve Demografike dhe Inovacionit (ISDI), KOSOVË

Instituti i Shkencës dhe Teknologjisë (INSI), KOSOVË

Instituti i Sociologjisë, Studimeve Demografike dhe Inovacionit - ISDI, KOSOVË

Universiteti i Mitrovicës Isa Boletini, KOSOVË

Universiteti Luigj Gurakuqi Shkoder, SHQIPËRI

Diaspora Akademike Shqiptare, ITALI

Instituti Shqiptar i Sociologjisë - Shoqata Sociologjike Shqiptare (AIS-ALBSA) - Konferenca e 19-të Vjetore Ndërkombëtare

International Sociological Association (ISA)

Partnerë të tjerë (për t’u vendosur para datës 30 maj 2024)

 

Vendi dhe koha:

Kolegji AAB, KOSOVË

15-16 nëntor 2024

 

Afatet:

Afati i dërgimit të abstrakteve: 30 shtator 2024

Propozimet për sesione të përbashkëta dhe speciale: 30 korrik 2024

 

Kryetar i Komisionit organizator të konferencës:

Lulzim TAFA - Rektor, Kolegji AAB KOSOVË

 

Koordinatorë të konferencës:

Venera LLUNJI - Kolegji AAB KOSOVË

Jola KEPI - Shkolla e Drejtorëve të Arsimit Parauniversitar (CSL-AADF)

 

Koordinator i institucioneve partnere:

Leke SOKOLI - Instituti Shqiptar i Sociologjisë (AIS) & UAMD

 

Kryetar i Komisionit Lokal i Konferencës (Local Organizing Committee)

Vrullim BUJA  - Dekan i Fakultetit të Administrimit Publik, Kolegji AAB KOSOVË

 

Tema e konferencës:

I. Tema kuadër: "Kapitali Social dhe sfera publike në shoqërinë bashkëkohore"

[Social Capital and Public Sphere in Contemporary Society]

 II. Sipas Seksioneve Tematike (CSL - ST14)

CSL. Konferenca Vjetore e Shkollës së Drejtorëve (CSL - AADF)

ST01. Kultura, arti, sfera publike dhe komunikimi

ST02. Popullsia, emigracioni dhe diaspora

ST03. Arsimi dhe sporti

ST04. Politika, demokracia, integrimi dhe çështjet ligjore

ST05. Feja, sjellja kolektive dhe lëvizjet sociale

ST06. Martesa, familja, mirëqenia, politikat sociale dhe komuniteti

ST07. Fëmijëria, rinia, koha e lirë, moshat dhe çështjet gjinore

ST08. Puna, profesionet dhe organizimi

ST09. Studime krahasuese, historike rajonale, globale dhe perspektive

ST10. Siguria,  shëndeti publik, devijimi dhe kontrolli social

ST11. Marrëdhëniet etnike, nacionalizmi, të drejtat e njeriut

ST12. Ekonomia, mjedisi, turizmi dhe zhvillimi

ST13. Shkenca, teknologjia, IA, dixhitalizimi dhe inovacioni

ST14. Seksioni i Studentëve

 

Sesione të veçanta:

 

Sesion i veçantë i Kolegjit AAB Kosovë

Koordinator

Venera LLUNJI - Kolegji AAB KOSOVË

 

Sesion i veçantë: “Mendimi sociologjik dhe politologjik i Prof. Fehmi AGANI”

Koordinator

Leke Sokoli – Instituti Shqiptar i Sociologjisë & UAMD

 

 

Sesion i veçantë i Diasporës Akademike Shqiptare, Itali

Koordinatorë:

Romina GURASHI – Universiteti “La Sapienca” Romë ITALI

Viola SHAHINI - Universiteti i Milanos, ITALI

 

"Edukimi në fëmijërinë e hershme" (konferenca e 3-të vjetore)

Sesion i veçantë i Agjencisë Trajnuese LTC & Botimet “Polis”

Koordinatore:

Ermioni CEKANI  

 

Të tjera, për t’u konfirmuar para datës 30 korrik 2024

 

Gjuha e konferencës:

Abstraktet dhe libri i konferencës (Proceedings): vetëm në anglisht

Prezantimet në konferencë: shqip, anglisht, ose në gjuhë të tjera vetëm për Sesionet e Veçantë  

 

Publikime/dokumente:

1. Proceedings me kod ISBN [që përfshin programin, organizatoret, seancat plenare, sesionet shkencore tematike, sesionet e veçantë (special sessions), abstraktet ose edhe punimet e plota, deri indeksi i pjesëmarrësve etj.)]

2. Punimet e plota (jo detyruese):

  • Në Proceedings, libri i konferencës me kod ISBN, deri 8 faqe kompjuterike me nga 2200 karaktere për faqe
  • Botimi, si artikull, në revista shkencore, shoqëruar me shënimin “Prezantuar në konferencën...”

3. Certifikata “për pjesëmarrje dhe prezantim të punimit” (individuale)

 

Procedura:

1. Zgjidhni Sesionin në të cilën dëshironi të merrni pjesë (CSL apo ST01 - ST14)
2. Plotësoni Formularin e Aplikimit (Abstract Submission Form) dhe dërgojeni në Sekretarinë e Konferencës, para datës 10 shtator 2023

E-mail: aab.conf.24@gmail.com    

3. Prisni për konfirmimin e marrjes së abstraktit.

Nëse konfirmimi nuk bëhet brenda 10 ditëve, duhet të kontaktoni me sekretarinë e konferencës (me e-mail: conference@sociology.al; me telefon, mediat sociale etj.)
4. Prisni letrën e pranimit, pas shqyrtimit të abstraktit, bashkë me sqarimin për të vijuar me regjistrimin
5. Merrni konfirmimin e regjistrimit.

 

Si të dërgoni një abstrakt online?

Shkoni te varianti anglisht i thirrjes (Call for Papers), duke klikuar në:

https://www.sociology.al/en/conferences/call-papers;

Klikoni “Online abstracts submission” - Select a Thematic Session (zgjidhni Sesionin Tematik), plotësoni të dhënat (Fill out the Paper Proposal Form/Abstract Submission Form) dhe dërgoni me “submit” (Submit the Paper Proposal Form/Abstract Submission Form)

 

Sekretaria e konferencës drejtohet nga:

Elda KUTROLLI

Sekretariati i Institutit Shqiptar të Sociologjisë (AIS) – Shoqata Sociologjike Shqiptare (ALBSA)

E-mail: aab.conf.24@gmail.com; conference@sociology.al

 

Presim me kënaqësi të takohemi në AAB Kosovë, në nëntor 2024