Thirrje për pjesëmarrje

Konferenca Ndërkombëtare
"Shoqëria e mirë - Një qasje shumëdimensionale"

 
Organizatorë:
          Universiteti Marin Barleti i Tiranës, Shqipëri
          Instituti Shqiptar i Sociologjisë, AIS & Shoqata Sociologjike Shqiptare, ALBSA (Konferenca e 12-të Ndërkombëtare Vjetore)
Universiteti i Mitrovicës Isa Boletini, Kosovë
Kolegji AAB, Kosove
 
Vendi dhe koha:
Universiteti Marin Barleti i Tiranës, Shqipëri
17-18 nëntor 2017
Tiranë, Shqipëri
 
Afati i dërgimit të abstrakteve:
30 shtator 2017; 24.00 GMT
 
Temat e konferencës:
I. Tema kuadër: “Good Society – A Multidimensional Approach”
(Shoqëria e mirë - një qasje shumëdimensionale)
II. tema të lira, sipas 15 Seksioneve Tematike (TS01-TS15)
 
Programi i konferencës përmban:
Ceremonia e hapjes dhe seanca plenare: 17 November 2017
Sesione të veçantë e të përbashkët
Sesione Tematike
ST01. Sfera publike, komunikimi, kultura dhe arti
ST02. Popullsia dhe migrimi
ST03. Arsimi dhe sporti
ST04. Studime politike dhe çështje ligjore
ST05. Feja, sjellja kolektive dhe lëvizjet sociale
ST06. Martesa, familja dhe komuniteti
ST07. Integrimi dhe globalizimi
ST08. Studime mbi fëmijërinë, rininë dhe çështjet gjinore
ST09. Puna, profesionet dhe organizimi
ST10. Studime teorike, rajonale, krahasuese dhe historike
ST11. Devijimi, kriminologjia, shëndeti publik dhe siguria
ST12. Marrëdhëniet etnike, nacionalizmi, të drejtat e njeriut
ST13. Mjedisi, ekonomia dhe zhvillimi
ST14. Shkenca, teknologjia dhe inovacioni
ST15. Seksioni i Studentëve
 
Publikime:
1. Proceedings (Programi e libri i abstrakteve, organizatoret, seanca plenare, sesionet tematike, Indeksi i pjesëmarrësve etj.)
2. Numra të veçantë të revistës shkencore ndërkombëtare “Studime sociale”/“Social Studies” [ISSN 2309-3455 (print); ISSN 2309-3471 (Online)
 
Si të prezantojmë një punim?
1. Zgjidhni Sesionin (Seksionet Tematike: ST01 - ST15) në të cilën dëshironi të merrni pjesë;
2. Plotësoni Formularin e Propozimit (në fund të këtij dokumenti) dhe dërgojeni në Sekretarinë e Konferencës.
3. Prisni për konfirmimin e marrjes së abstraktit; Ata që nuk marrin konfirmim brenda dhjetë ditëve duhet të kontaktojnë sekretarinë e konferencës;
4. Prisni letrën e pranimit;
5. Kontaktoni me Sekretarin e Konferencës për procedurat e regjistrimit;
6. Merrni konfirmimin e regjistrimit.
 
Si të dërgoni një abstrakt online?
- Shkoni te varianti anglisht Call for Papers;
- Click “Online abstracts submission” - Select a Thematic Session - Fill out the Paper Proposal Form - Submit the Paper Proposal Form
 
Detajet tjera: Do të publikohen së shpejti

Sekretari i Konferencës:
Elda KUTROLLI, Drejtore Ekzekutive e ISHS

 
Presim me kënaqësi t'ju takojmë në Tiranë, Nëntorin e ardhshëm