Te gjitha konferencat

Konferenca e 17-të vjetore ndërkombëtare:

"Roli i Teknologjisë në Modelimin e Shoqërisë”  

Universiteti Kadri Zeka Gjilan, Kosovë

11-12 nëntor 2022

 

Konferenca e 16-të vjetore ndërkombëtare:

"Arsimi dhe Kultura në Shoqërinë Bashkëkohore”  

Universiteti Fan S. Noli, Korçë, Shqipëri

5-6 nëntor 2021

 

Konferenca e 15-të vjetore ndërkombëtare:

"Studimet krahasuese në shoqërinë bashkëkohore; Ballkani në kontekst europian dhe global”  

[Fizikisht ose virtualisht; Shtyrë nga nëntori 2020, në mars 2021 për shkak të pandemisë së Covid-19)

19-20 mars 2021

 

Konferenca e 14-të vjetore ndërkombëtare:

"Institucionet sociale në jetën bashkëkohore: Arsimi, Familja, Feja"

University Aleksander Moisiu of Durres, Albania

15-16 November 2019

 

Konferenca e 13-të vjetore ndërkombëtare:

“Vazhdimësia historike dhe ndryshimi; Ballkani në kontekst evropian dhe global”

Universiteti i Mitrovicës Isa Boletini, Kosovë

16-17 nëntor 2018

 

Konferenca e 12-të vjetore ndërkombëtare:

“Shoqëria e mirë - një qasje shumëdimensionale”

Universiteti Marin Barleti i Tiranës, Shqipëri

17-18 nëntor 2017

 

Konferenca e 11-të vjetore ndërkombëtare:

“Edukimi dhe zhvillimi i qëndrueshëm: E ardhmja që ne po krijojmë”

Tetovë-Shkup, Maqedoni: 18-19 nëntor 2016

 

Konferenca e 10-të vjetore ndërkombëtare:

“Emigracioni dhe ndikimi i tij në formësimin e shoqërisë bashkëkohore”

Universiteti AAB i Prishtinës, Prishtinë-Kosovë

20-21 nëntor 2015

 

Konferenca e 9-të vjetore ndërkombëtare:

“Ligji dhe vlerat në shoqërinë bashkëkohore”

Universiteti Europian i Tiranës, Tiranë-Shqipëri

21-22 Nëntor 2014

 

Konferenca e 8-të vjetore ndërkombëtare:

“Demokracia në kohë të trazuara; një qasje shumëdimensionale”

Universiteti Aleksander Moisiu i Durrësit, Durrës-Shqipëri

22-23 nëntor 2013

 

Konferenca e 7-të vjetore ndërkombëtare:

(Në kuadrin e 100 vjetorit të Pavarësisë së Shqipërisë)

“Identiteti, imazhi dhe kohezioni social në kohën tonë të ndërvarësive”

Universiteti Ismail Qemali i Vlorës, Vlorë-Shqipëri

26-28 Nëntor 2012

 

Konferenca e 6-të vjetore ndërkombëtare

“Edukimi në kohë të trazuara; Rasti shqiptar në kontekstin europian dhe global”

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë & Albanian University

Tiranë-Shqipëri: 21-22 Nëntor 2011

 

Konferenca e 5-të vjetore:

“Problemet sociale: studimi, trajtimi dhe zgjidhjet e tyre; Shqipëria në kontekstin global”

Tirana International Hotel, Tiranë-Shqipëri

7-8 qershor 2010

 

Konferenca e 4-rt vjetore ndërkombëtare:

“Njëzet vjet transformime demokratike: Shqipëria në kontekstin e vendeve të Europës Lindore”

Tirana International Hotel, Tiranë-Shqipëri

10 dhjetor 2009

 

Konferenca e 3-të vjetore :

“Kriza ekonomike botërore dhe ndikimi i saj në jetën ekonomike dhe sociale të Shqipërisë”

Tirana International Hotel, Tiranë-Shqipëri

22 maj 2009

 

Konferenca e 2-të vjetore:

“Çështje dhe modele të organizimit komunitar"

Tirana International Hotel, Tiranë-Shqipëri

27 qershor 2008

 

Konferenca 1-rë vjetore:

“Pluralizmi politik dhe mendimi politik shqiptar”

Tirana International Hotel, Tiranë-Shqipëri

15 qershor 2007

 

Konferenca themeluese

Instituti Shqiptar i Sociologjisë - Shoqata Sociologjike Shqiptare

“Sociologjia në Shqipëri dhe nevoja për institucionalizimin e saj”

Hotel Tirana InternationaI Hotel, Tiranë-Shqipëri

21 nëntor 2006