Te gjitha konferencat

Konferenca e 13-të ndërkombëtare:

“Feja dhe roli i saj në shoqërinë bashkëkohore”

16-17 nëntor 2018

Konferenca e 12-të ndërkombëtare:

“Shoqëria e mirë - një qasje shumëdimensionale”

Tiranë, Shqipëri: 17-18 nëntor 2017

Konferenca e 11-të ndërkombëtare:

“Edukimi dhe zhvillimi i qëndrueshëm: E ardhmja që ne po krijojmë”

Tetovë-Shkup, Maqedoni: 18-19 nëntor 2016

Konferenca e 10-të ndërkombëtare:

“Emigracioni dhe ndikimi i tij në formësimin e shoqërisë bashkëkohore”

Prishtinë-Kosovë: 20-21 nëntor 2015

Konferenca e 9-të ndërkombëtare:

“Ligji dhe vlerat në shoqërinë bashkëkohore”

Tirana-Shqipëri 21-22 Nëntor 2014

Konferenca e 8-të ndërkombëtare:

“Demokracia në kohë të trazuara; një qasje shumëdimensionale”

Durrës -Albania: 22-23 nëntor 2013

Konferenca e 7-të ndërkombëtare:

“Identiteti, imazhi dhe kohezioni social në kohën tonë të ndërvarësive”

Vlora-Shqipëri: 26-28 Nëntor 2012

Konferenca e 6-të ndërkombëtare

“Edukimi në kohë të trazuara; Rasti shqiptar në kontekstin europian dhe global”

Tiranë-Shqipëri: 21-22 Nëntor 2011

Konferenca e 5-të:

“Problemet sociale: studimi, trajtimi dhe zgjidhjet e tyre; Shqipëria në kontekstin global”

Tiranë-Shqipëri: 7-8 qershor 2010

Konferenca e 4-rt ndërkombëtare:

“Njëzet vjet transformime demokratike: Shqipëria në kontekstin e vendeve tëEuropës Lindore”

Tiranë-Shqipëri: 10 dhjetor 2009

Konferenca e 3-të:

“Kriza ekonomike botërore dhe ndikimi i saj në jetën ekonomike dhe sociale të Shqipërisë”

Tiranë-Shqipëri: 22 maj 2009

Konferenca e 2-të:

“Çështje dhe modele të organizimit komunitar

Tiranë-Shqipëri: 27 qershor 2008

Konferenca 1-rë:

“Pluralizmi politik dhe mendimi politik shqiptar”

Tiranë-Shqipëri: 15 qershor 2007

Konferenca themeluese e Institutit Shqiptar të Sociologjisë (AIS):

“Sociologjia në Shqipëri dhe nevoja për institucionalizimin e saj”

Tiranë-Shqipëri: 21 nëntor 2006; Hotel Tirana InternationaI Hotel