Këshilli i seksioneve tematike

Këshilli i Seksioneve Tematike (KST)

Statuti, Neni 7.6: “Kryetarët e ST-ve formojnë Këshillin e Seksioneve Tematike (KST), i cili drejtohet nga Zëvendës-presidenti për Seksionet Tematike.

Kryetar: Saemira PINO, Zëvendës-presidente për Seksionet Tematike;

Kozeta Hoxha - ST01

Matilda LIKAJ - ST02

Ledia KASHAHU - ST03

Jonida LAMAJ  - ST04

Brunilda ZENELAGA - ST05

Daniela Meçe - ST06

Hajdin ABAZI - ST07

Ermira Hoxha - ST08

Eralda Zhilla - ST09

Irena Nikaj - ST10

Nevila Kocollari - ST11

Rudina Hoxha - ST12

Luan Shahollari - ST13

Merita Xhumari - ST14

Denada QUKU - ST15