Këshilli i degëve rajonale dhe anëtarëve kolektivë

Këshilli i Degëve Rajonale dhe anetarëve kolektivë (shkurt KDR) përbëhet nga Zëvendëspresidenti për Degët Rajonale (i cili e kryeson atë), si dhe nga një delegat për çdo degët rajonale, organizatë lokale apo anëtar kolektiv (Statuti, Neni 8.2).

Anëtarët e KDR:

Besim GOLLOPENI, Kryetar, Mitrovicë

Abdylnaser SINANI, Tetovë

Brikena BALLI, Tiranë

Brunilda ZENELAGA, Tiranë

Burim JONUZI, Prishtinë

Doreta KUÇI, Durrës

Fadil MALOKU, Prishtinë

Fatbardha GJINI, Elbasan

Irena NIKAJ, Korçë

Jonida LAMAJ, Tiranë  

Klajdi LOGU, Tiranë

Lediana XHAKOLLARI, Shkodër

Liljana REÇKA, Gjirokastër

Petrit TARE, Vlorë

Rudina HOXHA, Durrës

Skënder DEMALIAJ, Tiranë