Formulari i anëtarësimit

Formulari konsiderohet si ftesë për t’u anëtarësuar në Shoqatën Sociologjike Shqiptare, anëtar i rregullt dhe kolektiv i International Sociological Association/ISA;

European Sociological Association/ ESA (www.isa-sociology.org; www.europeansociology.org) & Balkan Sociological Forum, BSF.

Formulari plotësohet individualisht. Anëtarësimi vendosen nga Komisioni i Anëtarësisë dhe Financave i SHSSH.