Anëtarët kolektivë të Shoqatës Sociologjike Shqiptare

DEGËT RAJONALE DHE ANËTARËT KOLEKTIVË TË SHOQATËS SOCIOLOGJIKE SHQIPTARE

Zëvendës President për Degët Rajonale:

Vice-President for Regional & Local Organizations:

Merita PONI

Universiteti i Tiranës; E-mail: meritaponi@gmail.com

a. Degët Rajonale

Tiranë

Brunilda ZENELAGA, Kryetare; E-mail: brunazenelaga@gmail.com

 

Prishtinë, Kosovë

Burim JONUZI, Kryetar; E-mail: burimi.ma@gmail.com

Labinot KUNISHEVCI, Nënkryetar; E-mail: labinotkunushevci@gmail.com

 

Tetovë, Maqedoni

Abdylnaser Sinani, Kryetar; E-mail: nasersinani@yahoo.com

 

Durrës

Rudina HOXHA, Kryetare; E-mail: rudihoxha@yahoo.com

 

Elbasan

Fatbardha GJINI, Kryetare; E-mail: fatbardha.gjini@hotmail.com

 

Shkodër

Lediana XHAKOLLARI, Kryetare; E-mail: lxhakollari@unishk.edu.al

 

Korçë

Irena NIKAJ, Kryetare; E-mail: inikaj@yahoo.com

 

Vlorë

Petrit TARE, Kryetar; E-mail: ptaraj2@gmail.com

 

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë (UMSH)

Skënder DEMALIAJ, Kryetar E-mail: skenderdemaliaj@yahoo.com

 

Universiteti Marin Barleti, Tiranë (UMB)

Jonida LAMAJ, Kryetare; E-mail: jonidalamaj@gmail.com

 

Anëtarë kolektivë

Shoqata e Sociologëve të Kosovës (ShSK)

Fadil MALOKU, Kryetar i ShSK; E-mail: fadil.maloku@gmail.com

 

Departamenti i Sociologjisë i Universitetit të Tiranës

Blerina HAMZALLARI, Drejtuese e Departamentit

 

Departamenti i Sociologjisë i Universitetit të Durrësit

Doreta KUÇI, Drejtuese e Departamentit; E-mail: doretatartari@yahoo.it

 

Klubi i Sociologjisë Maks Weber, UET Tiranë

Klajdi LOGU, Drejtues i Klubit; E-mail: loguklajdi@yahoo.com; klajdi.logu@uet.edu.al